Kanalizacijos vandenys ir jų kategorijos – priežiūros bakterijos

Spa 8, 2019 | Straipsniai

Kanalizacijos vandenys. Greičiausiai susigaudėte, kas yra kanalizacijos vandenys. Tai buityje, pramonėje ar kuriems nors kitiems tikslams panaudotas ir atlikęs vanduo, kuriame liko teršalai. Kaip žinia, teršalai nuotekose gali pakeisti vandens sudėtį, padaro jį nenaudojamu ir dažnai, kenksmingu gyvai aplinkai. Tokių vandenų taršą privalu kontroliuoti, nesvarbu kurioje erdvėje jie atsirado, nuosavame name, sodo namelyje, pramoniniame objekte ar naujai arba senei jau apgyvendintoje sodyboje.

Kanalizacijos vandenys

kanalizacijos vandenys

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos reglamentą, į kanalizacinių vandenų sąrašą įeina ir lietaus, kitaip sakant po kritulių atsiradęs vanduo. Tai gali būti sniegas kai tirpsta, lietus, kruša. Dar kitaip tai yra vadinama paviršiniais vandenimis.  Tokie vandenys nėra užteršti, todėl naudinga žinoti kategorijas į kurias yra skirstomas kanalizacijos vanduo.

 • Ūkiniai-fekaliniai, buitiniai-ūkiniai vandenys;
 • Gamybiniai vandenys, kai įmonės gamybos proceso metu yra sugeneruojami tokios kategorijos vandenys;
 • Kritulių vandenys, kurie atsiradus tirpstant sniegui, ledams ar lyjant;

Naudinga paskaityti:

Fekaliniai vandenys susidaro buityje

buityje generuojamos nuotekos

 • Virtuvėje;
 • Skalbiant ir plaunant indus;
 • Tualetuose;
 • Automobilio garaže, jei individualiame name yra įrengta ir plovykla.

Tokios ūkinėmis nuotekomis vadinami kanalizaciniai vandenys, dažniausiai būna užteršti įvairiais teršalais.

 • Maisto likučiai, atliekos;
 • Riebalai;
 • Prausimosi bei namų švaros palaikymo priemonėmis;
 • Odos likučiais po prausimosi;
 • Antibiotikais, kai sergantys žmonės nueina į tualetą;
 • Įvairiais celiuliozės gaminiais; tualetinis popierius, servetėlės ir kt.;

Kaip sakytų aplinkos apsaugos specialistai, tokios nuotekos yra vadinamos buitinėmis, nes didžiąją dalį teršalų sudaro organinės kilmės medžiagos.

Buksvarus.lt rekomenduoja dyzeliniams automobiliams – Ad Blue skystis.

Gamybiniai vandenys

Gamybiniai ar kitaip tariant pramoniniai kanalizacijos vandenys atsiranda vykdant įvairius gamybos darbus. Tokių procesų metu, kanalizacijos nuotekos yra užteršiamos įvairiomis cheminėmis medžiagomis, kurios buityje nėra naudojamos.

 • Pramoninė celiuliozė;
 • Įvairūs dažai, lakai ar jų nuėmėjai, skiedikliai;
 • Pramoniniai tepalai, ypač aktualu transporto remonto dirbtuvėms;
 • Maisto gaminimo įmonės vandenys yra užteršiami ir maisto likučiais, riebalais. Tačiau gamybos metu susidarančios atliekos yra ženkliai gausesnės nei generuojama buityje.

Būtent tokias nuotekas generuojančios įmonės privalo vykdyti griežtą teršalų kiekių nuotekose kontrolę. Jos reguliariai yra tikrinamos aplinkosaugos tarnybos specialistų. Esant nukrypimams nuo normų, pažeidėjai yra baudžiami piniginėmis baudomis, kurios gali siekti kiek nuo kelių šimtų eurų, tiek iki keliasdešimt tūkstančių. Suma priklauso nuo nustatytos žalos aplinkai nevaldant užteršimo procesų.

Kritulių vandenys

Kaip jau minėta aukščiau, tokie vandenys susidaro gamtoje vykstant tam tikriems procesams: lyjant, sningant, tirpstant sniegui ar esant krušai. Nustatyta, kad tokie vandenys yra mažiausiai užteršti, nors daugelis Lietuvos įmonių taip pat moka mokesčius, kaip juokaujama ir už „lietų”.

Kaip matuojamas vandens užterštumas

Išradinėti dviračio nereikia. Teršalų kiekis nuotekose yra nustatomas labai paprastu būdu. Paėmus mėginius iš kanalizacijos vandenų saugyklos yra paskaičiuojama, kiek miligramų aptinkama viename litre nuotekų. Taip yra paskaičiuojamas ir nustatoma teršalų koncentracija bei užterštumo laipsnis. Atitinka jie normas, išvadas daro tie patys aplinkos apsaugos specialistai, remdamiesi tyrimų rezultatais.

[the_ad id=”18382″]

Labiausiai pavojingos

Maisto ir veterinarijos specialistų požiūriu, labiausiai pavojingos yra buityje generuojamos nuotekos – fekaliniai vandenys. Tokiuose vandenyse ypač apstu įvairių bakterijų, bacilų bei pasitaiko įvairių virusų. Kurių nesukontroliavus ir neišvalius, gali kilti biologinė nelaimė. Pradžioje namų aplinkoje, vėliau, epidemija gali išplisti ir plačiau, apimdama kaimynų namus ar visą gyvenvietę, miestą.

Gyvenciečių ir miestų nuotekos

vandenvalos įmonės

Pilnametystės sulaukę gyventojai jau puikiai supranta, kur dingsta jų buityje generuojamas vanduo. Daugelis Lietuvos gyvenviečių ir miestų yra prijungti prie centralizuotos kanalizacijos sistemos. Į tokią sistemą patenka taip vadinami mišrūs vandenys, kurie yra susimaišę su lietaus ar kitokių kritulių vandeniu bei buityje sugeneruotomis bei užterštomis nuotekomis.  Tokia sistema yra skirta surinkti prijungtų objektų sugeneruotas nuotekas, išvalyti jas nuo teršalų ir valytą vandenį išleisti į šalie tekančią upę, ežerą, jūrą ar kitą vandens telkinį.

Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos

Rodiklis Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7) 350
Skendinčios medžiagos (SM) 350
Bendrasis azotas (N) 50
Bendrasis fosforas (P) 10

Bakterijos kanalizacijai – nuotekų valymui

Naudinga žinoti, kad visose srityse, kanalizacijos vandens valymui yra naudojamos bakterijos. Tai biologinė priemonė, kuri užtikrina sklandų teršalų iš nuotekų išskaidymą bei pašalinimą. Gyvenviečių ir miestų ūkinių fekalinių vandenų valymui taip pat naudoja bakterijas, jas kruopščiai renkasi pasaulinėje rinkoje, kad šalyje nekiltų biologinė katastrofą. skaidrus bet užterštas vanduo gali būti ir nuodingas.

Buityje naudojamų valymo įrenginių savininkai, taip pat naudoja biologines priemones, vadinamas – bakterijos kanalizacijai. Buksvarus.lt prekiauja tiek pramonei, tiek buitinių nuotekų teršalų kontrolei bei efektyviam šalinimui iš vandens.

Biologinė priemonė keliskart pagreitina organinių medžiagų vandenyje irimo procesą – degradaciją. Todėl buityje, kontroliuoti teršalų valymą yra kur kas lengviau, nei leidžiant vykti natūraliems procesams. Todėl labai svarbu pasidomėti biologinėmis priemonėmis, kurios leis jaustis saugiais ir tokiais išlikti visą laiką.

Saugi Jūsų aplinka, saugūs ir Jūsų namai, Jūs ir Jūsų vaikai – Buksvarus.lt

[the_ad id=”18382″]